Prosiectau

Ein ffocws ar hyn o bryd yw datblygu un neu fwy o ffermydd gwynt ar y môr fel y bo’r angen yn y Môr Celtaidd.

Rydym wedi cynnal dadansoddiad cychwynnol o ddewis safleoedd ac wedi nodi dau faes chwilio y byddwn yn eu datblygu a’u mireinio – Môr Gwyrdd a Môr Glas.

Byddwn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid dros y 12 mis nesaf fel rhan o’r broses o fireinio lleoliad a dyluniad y prosiectau. 

2nd Floor
Pier House
Pier Road
Pembroke Dock
Sir Benfro
SA72 6TR