Newyddion

 • Cytundeb yn gwreiddio berchnogaeth gymunedol sylweddol ar brosiectau gwynt arnofiol Môr Glas a Môr Gwyrdd
  Mae Hiraeth Energy a Magnora Offshore Wind wedi arwyddo cytundeb ar gyd-ddatblygu dau brosiect gwynt ar y môr arnofiol, sef Môr Glas a Môr Gwyrdd, yn y Môr Celtaidd. Nododd Hiraeth Energy ardaloedd chwilio ar gyfer y ddau brosiect yn gynharach eleni, ac roedd yn falch y byddant yn cael eu lleoli o fewn yr…
 • Mapiau Ystad y Goron – yn edrych yn dda
  Mae Hiraeth Energy a Magnora Offshore Wind yn falch iawn o groesawu cyhoeddiad Ystad y Goron am ardaloedd chwilio am ddatblygiadau gwynt ar y môr yn y Môr Celtaidd. Mae cyhoeddiad Ystad y Goron yn dangos uchelgais ar gyfer datblygiadau ar raddfa fawr, hyd at 4GW erbyn 2035. Mae hefyd yn disgrifio sut y gellir…
 • Yn cyhoeddi; statws B Corp! (yn yr arfaeth)
  Mae Hiraeth Energy yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i basio’r gofynion i ddod yn Gorff ‘yn yr arfaeth’. Mae Corfforaethau Ardystiedig B, neu B Corps, yn gwmnïau sydd wedi’u dilysu gan B Lab i fodloni safonau uchel o berfformiad cymdeithasol ac amgylcheddol, tryloywder ac atebolrwydd. Mae’r dynodiad ‘arfaethedig’ yn golygu bod…
 • Hiraeth Energy i bartneru gyda Magnora Offshore Wind ar gyfer datblygu prosiectau gwynt arnofiol Môr Glas a Môr Gwyrdd yng Nghymru
  Cyhoeddodd datblygwr ynni adnewyddadwy Hiraeth Energy ei fod wedi cytuno ar Benawdau Telerau gyda Magnora Offshore Wind i gyd-ddatblygu prosiectau gwynt arnofio yn y Môr Celtaidd. Mae Hiraeth Energy yn canolbwyntio ar gyflenwi ynni glân ar raddfa fawr, gyda phwyslais ar wneud y mwyaf o fanteision ei brosiectau i Gymru tra’n sicrhau cynaliadwyedd amgylcheddol. Bydd…
 • Tîm Hiraeth wedi’i gryfhau gan arbenigwr adnewyddadwy cyfreithiol
  Heddiw, cyhoeddodd Hiraeth Energy, datblygwr Cymru o brosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa cyfleustodau, fod Sonya Bedford MBE yn ymuno â’r tîm. Mae gan Sonya frwdfrydedd diderfyn dros ynni adnewyddadwy, ac mae’n dangos arbenigedd enfawr ar draws ystod o swyddi cyfreithiol, yn fwyaf diweddar i’r cwmni cyfreithiol Stephens Scown lle bu’n Bennaeth Ynni Adnewyddadwy am fwy…

2nd Floor
Pier House
Pier Road
Pembroke Dock
Sir Benfro
SA72 6TR