Hiraeth Energy


Mae Hiraeth Energy yn ddatblygwr ynni adnewyddadwy o Gymru sy’n anelu at newid dyfodol ynni yng Nghymru.

Wedi’i sefydlu i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa cyfleustodau, mae ein holl waith yn cael ei danategu gan arferion busnes moesegol a chynaliadwy. Ein nod yw sicrhau’r buddion mwyaf posibl i bobl, cymunedau a’r amgylchedd yng Nghymru trwy weithio mewn partneriaeth; mae hyn yn galluogi:

  • Gwneud y mwyaf o werth i Gymru
  • Adeiladu cadwyni cyflenwi moesegol lleol
  • Grymuso cymunedau gydag ymgynghori, gwneud penderfyniadau a pherchnogaeth
  • Cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed gyda’n dull wedi’i dargedu at fuddion cymunedol

Cyflwynir ein prosiectau gan ddefnyddio fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, gan leihau risg datblygu ac adeiladu partneriaethau go iawn gyda chymunedau lleol, a llywodraethau lleol a chenedlaethol.

2nd Floor
Pier House
Pier Road
Pembroke Dock
Sir Benfro
SA72 6TR