Polisi Preifatrwydd

Cwcis

Os ymwelwch â’n tudalen fewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw’ch porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac mae’n cael ei daflu pan fyddwch chi’n cau’ch porwr.

Cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi’i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn ymgorffori olrhain trydydd parti ychwanegol, ac yn monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys gwreiddio hwnnw, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

2nd Floor
Pier House
Pier Road
Pembroke Dock
Sir Penfro
SA72 6TR