Cwestiynau Cyffredin

Sut alla i gefnogi’r prosiect?

Rydym yn croesawu eich cefnogaeth! Cofrestrwch i’n cylchlythyrau a’n dilyn ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (gweler gwaelod y wefan).

Sut ydych chi’n sicrhau perchnogaeth leol o’r prosiectau?

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol i gadw 10% o’r ddau brosiect i berchnogaeth unigolion, sefydliadau neu gyrff sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ble mae’r prosiectau wedi’u lleoli?

Mae Môr Glas yn debygol o fod tua 45km o’r arfordir, Môr Gwyrdd tua 75km.

2nd Floor
Pier House
Pier Road
Pembroke Dock
Sir Benfro
SA72 6TR